Paskambink mums: +48 605 030 118
Parašykite mums: wieslaw.juszczyk@autopartner.com

SVETAINĖS „AUTOPARTNER.COM“ PRIVATUMO POLITIKA

SVETAINĖS „AUTOPARTNER.COM“ PRIVATUMO POLITIKA

Šia politika siekiama informuoti apie tai, kokie duomenys ir kokiu būdu yra tvarkomi „AUTOPARTNER.COM“ svetainėje, bei kur kreiptis šiuo klausimu. Norėdami išsamesnės informacijos, susisiekite su mumis:

 • asmens duomenų apsaugos klausimais elektroniniu paštu dpo@autopartner.com
 • techniniais svetainės funkcionavimo klausimais elektroniniu paštu webmaster@autopartner.com
 • rašydami adresu Auto Partner S.A. ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń.

Lankydamiesi „AUTOPARTNER.COM“ svetainėje ir naršydami jos turinį, sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis.

Siekdama užtikrinti Vartotojo duomenų apsaugą, „AUTO PARTNER S.A.“ bendrovė taiko konkrečias saugos priemones.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Vartotojas – tai kiekvienas „AUTOPARTNER.COM“ svetaine ar jos teikiamomis paslaugomis besinaudojantis fizinis asmuo;

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, identifikuotą arba identifikuotiną pagal vieną ar daugiau specifinių veiksnių, apibrėžiančių jo fizinę, fiziologinę, genetinę, psichinę, ekonominę, kultūrinę ar socialinę tapatybę, įskaitant išorinę išvaizdą, balso įrašą, kontaktinius duomenis, buvimo vietos duomenis, korespondencijoje esančią informaciją, informaciją, sukauptą, naudojant registruojančią įrangą ar kitą panašią technologiją.

ADTAĮ – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis, ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei panaikinantis Direktyvą 95/46 / EB.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

ASMENS DUOMENŲ ADMINISTRATORIUS

Jūsų asmens duomenų administratorė yra bendrovė „Auto Partner S.A.“, kurios buveinė įsikūrusi Bierunio mieste(43-150), ul. Ekonomiczna 20, įrašyta į Nacionalinio teismo verslininkų registrą, tvarkomą Katovicų apygardos teisme, KRS numeris 0000291327, NIP 634-001-10-17.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS

 • NAUDOJIMASIS INTERNETO SVETAINE – INTERNETO SVETAINĖJE IR MOBILIUOSIUOSE ĮRENGINIUOSE KAUPIAMI DUOMENYS

Internetinę svetainę informaciniais tikslais lankančių Vartotojų atžvilgiu renkami tik Vartotojo naršyklės siunčiami duomenys, t. y. duomenys, kurie yra techniškai būtini svetainės turinio atsiuntimui bei stabilaus ir saugaus jos veikimo užtikrinimui.

Čia minėtu atveju duomenys taip pat gali būti kaupiami, siekiant vystyti ir tobulinti svetainę bei pritaikyti ją Vartotojų poreikiams. Tai gali būti duomenys, nurodantys, kiek Vartotojų apsilankė svetainėje, kaip jie pateko į svetainę ir kokios temos ar produktai juos domino.

Sukaupti duomenys gali apimti IP adresą, Vartotojo naudojamų programų ir įrangos parametrus, aplankytas svetaines, mobiliojo įrenginio identifikacijos numerį bei kitus duomenis apie įrenginius ir sistemų naudojimą.

Bendrovė „AUTO PARTNER S.A.“ naudoja slapukus, teikdama paslaugas, siekdama pritaikyti svetainę individualiems Vartotojų pageidavimams ir statistikos bei reklamos tikslais. Slapukus galima išjungti naršyklės nustatymuose. Jei naudojate svetainę, nekeisdami naršyklės nustatymų, Jūs sutinkate išsaugoti slapukus įrenginio atmintyje.

 • FORMOS KONTAKTAMS/ ADRESO KONTAKT@AUTOPARTNER.COM IR KITŲ KONTAKTINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS

Naudodamasi turimais įrankiais, visų pirma, forma kontaktams, esančia „AUTOPARTNER.COM“ svetainėje, „AUTO PARTNER S.A.“ kaupia su bendrove „AUTO PARTNER S.A.“ susiekiančių Vartotojų asmens duomenis. Tokiu būdu sukaupti duomenys yra tvarkomi, atsakant į Vartotojo atsiųstą pranešimą, visų pirma, užmezgant bendradarbiavimą, siunčiant pasiūlymą, vykdant sutartį ar pateikiant skundą.

Kaupiami duomenys gali apimti vardą ir pavardę, bendrovės pavadinimą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą bei duomenis, nurodytus formoje kontaktams arba laiške.

 • CV SIUNTIMAS

Bendrovė „AUTO PARTNER S.A.“ kaupia asmens duomenis įdarbinimo proceso metu, taip pat perkeldama duomenis į duomenų bazę būsimiems įdarbinimams (remiantis atitinkamu asmens, kurio duomenys kaupiami, sutikimu). Visą informaciją apie įdarbinimo sąlygos galite rasti ČIA.

 • NAUJIENLAIŠKIO IR RINKODAROS MEDŽIAGOS PRENUMERATA

Bendrovė „AUTO PARTNER S.A.“ tvarko Vartotojo asmens duomenis, siųsdama informacinį biuletenį ir (arba) kitą rinkodaros medžiagą apie produktus ir paslaugas, kurias siūlo „AUTO PARTNER S.A.“ ir su ja bendradarbiaujantys subjektai, taip pat vykdama tiesioginę rinkodarą, naudodamasi į galutinius Vartotojo telekomunikacinius įrenginius, visų pirma, telefonus ir kompiuterius, siunčiamų automatinių skambučių sistemomis. Vartotojas bet kuriuo metu gali atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos, atitinkamą informaciją išsiųsdamas kontaktinėje formoje arba spustelėdamas atitinkamą nuorodą pranešime su naujienlaiškiu.

 • KONKURSAI IR REKLAMINĖS AKCIJOS

Jeigu „AUTO PARTNER S.A.“ organizuos konkursą arba „AUTO PARTNER S.A.“ reklaminę akciją, laikantis galiojančių teisės aktų ir tik konkurso ar reklaminės akcijos vykdymo tikslu, bus kaupiami konkurse arba akcijoje dalyvaujančių Vartotojų duomenys.

TEISINIS PAGRINDAS

Čia nurodyti asmens duomenys tvarkomi, remiantis:

 • ADTAĮ 6 str. 1a – asmuo, kurio duomenys yra kaupiami, sutiko, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienam arba keliems konkretiems tikslams;
 • ADTAĮ 6 str. 1b – duomenų tvarkymas yra būtinas, norint vykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba norint atlikti veiksmus duomenų subjekto prašymu prieš sutarties sudarymą;
 • ADTAĮ 6 str. 1c – duomenų tvarkymas yra būtinas, norint įvykdyti administratoriaus teisinę prievolę, visų pirma įsipareigojimus pagal 1991 m. liepos 26 d. įstatymą dėl fizinių asmenų pajamų mokesčio ir 1992 m. vasario 15 d. įstatymą dėl juridinių asmenų pelno mokesčio;
 • ADTAĮ 6 str. 1f – duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant teisėtų administratoriaus ar trečiosios šalis interesų, išskyrus atvejus, kai pirmenybė teikiama duomenų subjekto interesams ar pagrindinėms teisės ir laisvėms, kurių užtikrinimui yra būtina asmens duomenų apsauga, visų pirma, kai duomenų subjektas yra vaikas; teisėtai pagrįstu interesu laikoma „AUTO PARTNER S.A.“ teisė pateikti ar ginti pretenzijas ir užtikrinti informacijos, asmenų ar turto saugumą, taip pat jos siekis tobulinti teikiamų gaminių ir paslaugų kokybę.

ASMENŲ, KURIŲ DUOMENYS TVARKOMI, TEISĖS

„AUTO PARTNER S.A.“ informuoja, kad tais atvejais, kai duomenys tvarkomi, remiantis Vartotojo sutikimu, asmens duomenų teikimas yra savanoriškas. Vartotojas turi teisę atsisakyti pateikti asmens duomenis, tačiau tokiu atveju gali būti neįmanoma naudotis kai kuriomis svetainės funkcijomis.

Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.

Svetainės „AUTOPARTNER.COM“ Vartotojai turi teisę:

 • tikrinti savo asmens duomenis ir gauti jų kopiją,
 • taisyti ar tikslinti savo asmens duomenis,
 • pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui, jei asmens duomenys tvarkomi, nesilaikant asmens duomenų apsaugos nuostatų.

Remiantis ADTAĮ ar kitais įstatymais dėl asmens duomenų apsaugos, ir juose nurodytais atvejais Vartotojas taip pat turi teisę:

 • nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų kaupiami,
 • apriboti savo asmens duomenų tvarkymą,
 • pareikalauti ištrinti savo asmens duomenis,
 • pernešti savo asmens duomenis.

Kilus abejonėms dėl Vartotojų teisių ar jų taikymo, taip pat visais kitais su asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais, prašome kreiptis:

 • elektroniniu paštu dpo@autopartner.com
 • siunčiant laišką adresu Auto Partner S.A. ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń (ant voko užrašant „ODO“).

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

 • koncernui, kuriam priklauso „AUTO PARTNER S.A.“, priklausantys subjektai, turintys teisę gauti duomenis pagal „AUTO PARTNER S.A.“ vykdomą veiklą arba veiklą, susijusią tik su aukščiau nurodytų tikslų įgyvendinimu, arba remiantis atitinkama sutartimi;
 • organai ar subjektai, įgalioti pagal įstatymus;
 • subjektai, kuriems duomenys teikiami, remiantis sudarytomis sutartimis, susijusiomis su „AUTO PARTNER S.A.“ vykdoma veikla, kuriems „AUTO PARTNER“ paveda vykdyti su duomenų tvarkymo poreikiu susijusią veiklą (tvarkantieji subjektai), pvz., IT paslaugas teikiančios įmonės, IT sistemų operatoriai, mokėjimo sistemų operatoriai, advokatų kontoros, audito bendrovės;
 • kurjerių ir transporto bei pašto paslaugas teikiančios įmonės, pristatančios Vartotojų užsakytus siuntinius;
 • valdžios institucijos ar subjektai, kuriems duomenys bus prieinami, duomenų subjektui sutikus.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi per toliau pateiktą laikotarpį:

 • pagal sutikimą tvarkomi duomenys: tol, kol sutikimas bus atšauktas; sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
 • duomenys, tvarkomi pagal sutartį, kurioje Jūs arba Jūsų darbdavys yra šalis: per visą konkrečios sutarties galiojimo laikotarpį, o pasibaigus jos galiojimo laikotarpiui, per laikotarpį būtiną visiems įsipareigojimams pagal sutartį įvykdyti, taip pat per laikotarpį, per kurį gali būti pateiktos su sutartimi susijusios pretenzijos pagal Civilinį kodeksą, mokesčių įstatymus ar kitas teisines nuostatas, arba kai tai bus pateisinama tol, kol Jūs nepateiksite prieštaravimo dėl asmens duomenų tvarkymo;
 • duomenys tvarkomi pagal teisiškai pagrįstą „AUTO PARTNER S.A“ įsipareigojimą: per atitinkamuose įstatymuose nurodytą laikotarpį, atsižvelgiant į konkretų teisinį įsipareigojimą. Slapukų atveju duomenys yra saugomi tol, kol pasibaigs nurodytų slapukų galiojimas arba Vartotojas juos ištrins;
 • duomenys, tvarkomi siekiant įgyvendinti teisėtus „AUTO PARTNER S.A.“ interesus: per laikotarpį, kuris būtinas nurodytam interesui įgyvendinti.

SLAPUKAI

„AUTO PARTNER S.A.“ informuoja, kad naudojantis Svetaine, Vartotojo galutiniame įrenginyje išsaugoma trumpa informacija, visų pirma, tekstinės bylos, vadinamieji slapukai. Slapukų bylose yra tokie IT duomenys: Vartotojo IP adresas, svetainės, iš kurios jie gauti, pavadinimas, saugojimo laikas galutiniame Vartotojo įrenginyje, įrenginio parametrų ir statistikos įrašas bei unikalus numeris. Slapukai nukreipiami į Svetainės serverį per Vartotojo galutiniame įrenginyje įdiegtą interneto naršyklę.

Slapukai ir panašios technologijos nenaudojami Vartotojo identifikavimui, o juos naudojant, Vartotojo tapatybė nėra nustatoma. Slapukai ir panašios technologijos tik kartu su kitais unikaliais identifikatoriais ar kita konkretų fizinį asmenį identifikuoti leidžiančia informacija gali būti laikomi asmens duomenimis.

„AUTO PARTNER S.A.“ naudoja slapukus paslaugų teikimui, svetainės pritaikymui individualiems Vartotojo pageidavimams ir statistikos bei reklamos tikslais. Slapukus galima išjungti naršyklės nustatymuose. Naudodamiesi svetaine, nekeisdami savo naršyklės nustatymų, Jūs sutinkate išsaugoti slapukus savo įrenginio atmintyje.

Slapukai svetainėje visų pirma naudojami, siekiant:

 • užtikrinti sesijų tarp Svetainės serverio ir Vartotojo galutinio įrenginio techninį teisingumą ir tęstinumą;
 • optimizuoti Vartotojo naudojimąsi interneto svetaine ir pritaikyti jos pateikimo galutiniame įrenginyje būdą;
 • užtikrinti saugų svetainės naršymą;
 • kaupti Svetainės lankymo statistinius duomenis, siekiant pagerinti jos struktūrą ir turinį.

Atsižvelgiant į slapukų galiojimo laiką, „AUTO PARTNER S.A.“ svetainėje naudojamus slapukus galima suskirstyti į:

 • sesijos slapukus – Vartotojo įrenginyje iki Vartotojo atsijungimo ir išėjimo iš Svetainės saugomos bylos;
 • nuolatinius slapukus – bylos, saugomos Vartotojo įrenginyje tol, kol Vartotojas jų neištrins arba kol nepasibaigs slapukų bylos specifikacijoje nurodytas laikas.

„AUTO PARTNER S.A.“ ir kiti jai paslaugas (pvz., analitines ir statistines) teikiantys subjektai naudoja slapukus įvairiems tikslams, kuriuos galima suskirstyti į tokias kategorijas:

 • naudojimuisi svetaine būtini slapukai:
 • slapukai su Vartotojo įvestais duomenimis (sesijos identifikatoriai), naudojami per sesijos laikotarpį,
 • identifikuojantys slapukai, naudojami paslaugoms, kurioms būtinas identifikavimas sesijos metu,
 • saugumo užtikrinimui skirti slapukai, pvz., nustatantys apgaulę autentiškumo tikrinimo metu,
 • daugialypės terpės sesijos slapukai (pvz., „Flash“ grotuvų slapukai), naudojami sesijos metu,
 • naudojimąsi svetaine palengvinantys slapukai:
 • nuolatiniai slapukai, skirti Vartotojo sąsajos suasmeninimui sesijos metu arba ilgiau,
 • slapukai, naudojami svetainės lankomumo stebėjimui, t. y. duomenų analizei – tai bylos, naudojamos Vartotojo naudojimosi Svetaine analizei, statistinių duomenų ir ataskaitų apie Svetainės veikimą rengimui,
 • prisijungimui prie svetainės, naudojantis socialinių tinklų svetainėmis, skirti slapukai.

Slapukai leidžia išlaikyti sesijas, užtikrinti tinkamą svetainės veikimą ir rodymą, grįžti į anksčiau peržiūrėtus puslapius, taip pat rodyti žemėlapius, „YouTube“ vaizdo įrašus ir jungti svetainę su socialiniais tinklais.

SLAPUKŲ TVARKYMAS

Dauguma naršyklių automatiškai išsaugo slapukus Vartotojo įrenginyje. Vartotojai taip pat gali patys tvarkyti slapukų užrašymą, pvz., pakeisdami nustatymus savo naršyklėje arba ištrinant įrašytus slapukus. Apsaugos nuo slapukų lygis nustatomas konkrečioje naršyklėje. Galima juos visiškai išjungti. Jeigu slapukai bus išjungti arba ištrinti, kai kurios interneto svetainės autopartner.com funkcijos gali neveikti tinkamai. Kai kurių svetainės funkcijų veikimui slapukai yra būtini.

Informaciją apie tai, kaip išjungti slapukus, galima rasti Vartotojo naršyklės „Pagalbos“ skyriuje. Slapukai išjungiami arba ištrinami tik naršyklėje, kurioje šie veiksmai yra atliekami, todėl kitose naršyklėse slapukus vėl reikės išjungti arba ištrinti.

„GOOGLE“ ANALITINIAI ĮRANKIAI („GOOGLE ANALYTICS“, „TAG MANAGER“)

„AUTOPARTNER.COM“ svetainė naudoja paslaugas, kurios, panaudojant slapukus, leidžia analizuoti, kaip Vartotojas naršo svetainę (toliau analitiniai įrankiai). Bet kuriuo metu Vartotojas gali pakeisti slapukų nustatymus, pakeisdamas privatumo nustatymus naršyklėje.

„GOOGLE ANALYTICS“:

„Google Analytics“ – tai statistikos sistema, kaupinti duomenis apie svetainėje besilankančius vartotojus.

Vartotojui naršant svetainę, „Google Analytics“ renka tokius duomenis:

 • kaip vartotojas pateko į svetainę (per naršyklę, nukreiptas iš kitos svetainės ar įrašęs svetainės adresą),
 • vartotojo buvimo vieta (šalis, miestas),
 • kokią programinę įrangą naudoja vartotojas (operacinė sistema, naršyklė, įrenginio tipas),
 • kaip vartotojas elgiasi svetainėje (kaip ilgai buvo konkrečiame antriniame puslapyje, kiek antrinių puslapių aplankė).

Jeigu norite rasti išsamią informaciją apie taisykles, kuriomis remiantis „Google Analytics“ paslauga kaupia ir tvarko duomenis, kviečiame apsilankyti interneto svetainėje „Kaip „Google“ naudoja duomenis, sukauptus, naudojantis partnerių svetainėmis ir programomis“ (ją rasite adresu www.google.com/policies/privacy/partners/ arba kitu URL adresu, kurį gali nurodyti „Google“).

„TAG MANAGER“

„AUTOPARTNER.COM“ taip pat naudoja „Google Tag Manager“. Ši programa nekaupia asmens duomenų, tačiau padeda palikti gaires ir jas tvarkyti. Gairės – tai nedideli kodo elementai, kurie leidžia stebėti Vartotojų judesius ir elgesį, registruoti internetinės reklamos efektą ir vykdyti pakartotinę rinkodarą. „Tag Manager“ taip pat užregistruos informaciją, kad Vartotojas nustojo lankytis svetainėje „AUTOPARTNER.COM“. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

„HOTJAR“

„Hotjar“ – tai įrankis, skirtas vartotojų susidomėjimo atskirais svetainės elementais analizei. Jis sukuria „paspaudimų žemėlapius“ ir tiria, kaip vartotojai įsitraukia į svetainę (pvz., analizuodamas perėjimą nuo informacijos prie informacijos). „Hotjar“ taip pat gali registruoti Vartotojų elgesį.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAS

Siekiant atnaujinti Privatumo politikoje esančią informaciją ir išlaikyti jos atitiktį galiojantiems įstatymams, Privatumo politika gali būti pakeista. Jei bus pakeistos Privatumo politikos nuostatos, bus pakeista ir dokumento pabaigoje nurodyta jo atnaujinimo data. „AUTO PARTNER S.A.“ rekomenduoja Vartotojams reguliariai skaityti Privatumo politikos nuostatas.

Paskutinį kartą šis dokumentas atnaujintas 01.12.2019.